• Oleme staažikaim
  väravate ja piirete valmistaja ning paigaldaja Eestis
  Alderman on valmistanud kokku enam kui 1000 ainulaadset tiib-, jalg- ja liugväravat
  nii eramutele, korterelamutele kui tööstusobjektidele
  Esimene
 • Esmakordselt Eestis -
  pakume 10 aastast garantiid liugväravautomaatikale
  Teine
 • 24/7 klienditugi
  Meie klienditugi aitab teid 7 päeva nädalas
  Kolmas

Tiguajamid

Tiguajamites tekitab veojõu tiguvõlli pöörlemine, mis kantakse üle kolvile. Ajamid on väga lihtsa ja töökindla konstruktsiooniga, liikuvate detailide hulk piirdub sageli vaid kolmega (rootor, tiguülekanne ja kolb).
Tiguajamites kasutatakse kas alalisvoolu- (millest oli ka eelnevalt juttu) või vahelduvvoolumootoreid. Töökindlaimad on vahelduvvoolumootorid. Alalisvoolumootoritel vajavad harjad aeg-ajalt vahetamist, vahelduvvoolumootoritel harju pole (rootori paneb pöörlema pöördmagnetväli). Reeglina on vahelduvvoolumootorid ka suurema veojõu ja tugevama ehitusega.
Alalisvoolumootorite plussiks on aga võimalus kasutada päikesepatareitoidet, aku salvestab kuni 30-ks avamistsükliks vajamineva energia.

Tiguajamite tugevad küljed.

 • Kindel lukustumine. Tiguülekanne ei võimalda seisatud mootori korral väraval liikuda,
 • Hooldevabadus. Määre paigaldatakse tehases ning seda ei vahetata ajami kogu eluea vältel.
 • Külmakindlus. Madalad temperatuurid ajami sisehõõrdumist oluliselt ei suurenda, mistõttu puudub vajadus ajamit soojendada. Saksa firmade ajamite lubatud madalaim kasutustemperatuur on tavaliselt -35°C (näit. LiftMaster), itaalias toodetud ajamite puhul tavapäraselt -20°C (BFT, Nice jt.).
 • Tolmukindlus. Tolmune keskkond suletud tiguajamite kasutuseale olulist mõju ei avalda (reduktor ja tiguvõll paiknevad suletud tolmukindlas korpuses – näit. BFT, LiftMaster). Kuid toodetakse ka alt või küljelt avatud tiguvõlliga ajameid (Nice, Ditec, Marantec jt.), mille kulumist tolmune keskkond kiirendab,
 • Töökindlus. Äärmiselt lihtsa konstruktsiooni ja liikuvate detailide vähesuse tõttu on rikete võimalus minimiseeritud (kehtib eriti AW-seeria toodete kohta).

Puudused.

 • Piiraja vajadus. Käigupiiraja eesmärk on vältida väravatiiva kiikumist tuule käes ning võimaldada ajamil väravatiivad suletud asendis kindlalt fikseerida. Paljud tootjad kasutavad ka elektrilisi või magnetilisi lõpulüliteid, millel esineb niiskes ja külmas kliimas erinevaid rikkeid (kontaktid oksüdeeruvad, lülitid külmuvad ja purunevad jms.) Usaldusväärsemaks lahenduseks on ajamisiseste mehaaniliste piirajate kasutamine. Kui aga võimalust on, tasub piiraja paigaldada ikkagi väravale: värav seisab kindlalt kinni. Piiraja paigaldamine tuleb kasuks ka hüdrauliliste ja hoobajamite kasutamisel.
 • Sisemised lõtkud. Puudus esineb põhiliselt odaval itaalia päritolu automaatikal - väravad ei fikseeru suletud asendis kindlalt.
 • Ülekoormuse taluvus. Puudus esineb mitmetel itaalia päritolu ajamitel ja tuleneb sellest, et ajami plastkinnitused on konstrueeritud kohaliku turu vajadustest lähtuvalt: itaalia eramutel on reeglina väikese purjepinnaga väravad. Madalatel temperatuuridel muutub plastik veelgi hapramaks, samuti kulub plastik tolmuses keskkonnas kiiremini kui metall.

Mõnede tootjate tiguajamid on varustatud lõpulülitite või ajamisiseste käigupiirikutega, mille puhul ei ole väravale piiraja paigaldamine vajalik (näit. Marantec, LiftMaster SCS 300 jt.). Eelistada tuleks mehaanilise piirajaga ajameid, kuna lõpulülititega ajamitel esineb mitmeid probleeme (lülitid külmuvad ja purunevad, kontaktid oksüdeeruvad jms.)


Soovid lisainfot?
+372 672 6845,
+372 672 6867
+372 50 11 733,
info[@]alderman.ee
Garantii ja hooldus