• Oleme staažikaim
  väravate ja piirete valmistaja ning paigaldaja Eestis
  Alderman on valmistanud kokku enam kui 1000 ainulaadset tiib-, jalg- ja liugväravat
  nii eramutele, korterelamutele kui tööstusobjektidele
  Esimene
 • Esmakordselt Eestis -
  pakume 10 aastast garantiid liugväravautomaatikale
  Teine
 • 24/7 klienditugi
  Meie klienditugi aitab teid 7 päeva nädalas
  Kolmas

"Kojamehemootorid" tiibväravaid liigutamas -

kas kõlab veenvalt ja usaldust sisendavalt?

Paraku on see tänapäeva tegelikkus - paljud tootjad kasutavad 24V kojamehemootoreid nii tiib- kui lükandväravaauomaatikas. Seetõttu on 230V mootorite eelistamine oluliselt kindlam valik.

Väravaautomaatikat võib võrrelda kingadega: on soodsa hinna, keskpärase kvaliteedi ja kena disainiga masstoodangut, mis kestab paar hooaega, on odavat kaupa, mis hõõrub jalad villi ning laguneb esimeses vihmas, ja on kvaliteettooteid, mis vajavad minimaalselt hooldust ning rõõmustavad kandjat oma väärika välimusega ka aastate pärast.

Allpool leiate suuniseid, kuidas näha puude taga metsa ehk kuidas mitte lasta end pimestada soodsana näivast hinnast ja leida enda ootuste ning vajadustega sobivat väravaautomaatikat, mis ei jätaks värava taha ka talvetingimustes.

Tõsi see on, et väga odavalt väga head asja toota ei saa. Samas pole ka kõrge hind iseenesest kvaliteedigarantiiks. Pigem tasub vaadata vanu, eelmisel sajandil paigaldatud väravaid ja uurida, milliste firmade mootorid neid liigutavad.

Mitmed tootjad on hinnasurvele järele andes läinud lihtsamat teed ja kasutavad nö. piiripealseid lahendusi. Näiteks alalisvooluajamites pruugitakse nn. auto kojamehemootoreid. Kergeid võrkväravaid jaksavad sellised ajamid küll mitu aastat liigutada, kui aga raamile sepis, või veel enam, purjepinda tekitav puitlipp peale panna, on ostja peagi sunnitud uut investeeringut tegema.

Aldermani poolt pakutavad tooted on kõigist teistest aga selgelt eristuvad veel ühes väga olulises aspektis: hooldevajaduse puudumine. Kasutame jätkuvalt kvaliteetse "sisu" ja suletud korpusega ajameid, mis on varustatud juba tehases eluaegse määrdega. Samasuguse ehitusega ajameid oleme paigaldanud aastast 1995 - ja paljud neist töötavad veel aastaid.

Konkurentide poolt pakutavad ajamid võivad olla ehk veidi odavamad, kuid vajavad aastas 2-4 korda hooldust (Äripäeva artikkel 16.06.2010.) Seega 100-150 eurot säästu ostmisel toob 10 aasta perspektiivis vähemalt 600-700 eurose lisakulu. Pluss ebamugavuse ja ajakulu. Kas selline "sääst" tasub end ära?

Tiibväraajamid jagunevad vastavalt tööpõhimõttele hüdraulilisteks ja elektromehaanilisteks; elektromehaanilised omakorda tigu- ja hoobajamiteks. Lisaks on veel olemas maa-alused ajamid (nii elektromehaanilised kui hüdraulilised), mille kasutamine Eesti tingimustes ei ole aga otstarbekas (vajavad väga head drenaazi (lume)vee ärajuhtimiseks, talvel võivad tekkida külmumisprobleemid; sama kvaliteediklassiga tiguajamitest ca kaks korda kõrgem hind jne.). 

Hüdraulilised ajamid

Hüdraulilistes ajamites kasutatakse veojõu tekitamiseks õli rõhul liigutatavat kolbi. Rõhu tekitab elektriajamiga pump. Hüdraulilisi ajameid toodavad traditsiooniliselt paljud Itaalia firmad.

Tugevad küljed

 • Ajamid kannatavad hästi ülekoormust ning töötavad hästi soojades piirkondades.

Puudused

 • Ajamid ei lukustu; näit. pidev tuule surve võib värava lahti lükata. Probleemi lahendamiseks kasutatakse elektrilukku või spetsiaalset juhtelektroonikat, mis lülitab iga etteantud aja tagant ajami korraks tööle, lükates värava taas kinni.
 • Nõrk külmakindlus: õli viskoossus muutub temperatuuri langedes ning madalatel temperatuuridel ei jõua ajam väravat avada. Probleemi lahendamiseks kasutatakse spetsiaalseid soojenduskaarte, mis hoiavad pumba väikese koormusega töös, tagades sel moel õli viskoossuse. Samuti kasutatakse kõrgekvaliteedilist õli, mille viskoossus langeb madalatel temperatuuridel vähem.
 • Hooldevajadus. Nii nagu auto mootor, nii vajab ka hüdrauliline ajam aeg-ajalt õlivahetust. Hooldevajadus on erinevate firmade ajamitel erinev, kuid õli õigeaegselt vahetamata jätmine viib ajami enneaegselt rivist välja ning tekitab seeläbi planeerimatuid remondikulusid.
 • Hüdraulilise ajami ostmisel peaks üllatuste vältimiseks küsima, milline on tootja poolt etteantud madalaim väliskeskkonna temperatuur (tavapäraselt –10 ...-15°C), mil ajamid ei vaja soojenduskaarti ning kui tihti vajab õli vahetamist.
 • Vähene tolmukindlus. Tolmuses keskkonnas võivad tihendid enneaegselt lekkima hakata. Tihendite eluiga pikendab tolmukindlate kolvikatete kasutamine. Tavaliselt on aga katted alumiselt küljelt täies pikkuses avatud ning tolm pääseb katte alla.

Hüdraulilistel ajamitel on ka üks iseärasus, nimelt on ajami tõmbejõud ca 10% väiksem kui survejõud, samuti muutub veojõud sesoonselt: ilmade soojenedes muutub õli voolavamaks ja veojõud kasvab. Seetõttu vajavad ajamid väga hoolikat häälestamist, odavamad neist ka sesoonset kordushäälestamist.


Alderman hüdraulilisi ajameid ei müü.


Tiguajamid

Tiguajamites tekitab veojõu tiguvõlli pöörlemine, mis kantakse üle kolvile. Ajamid on väga lihtsa ja töökindla konstruktsiooniga, liikuvate detailide hulk piirdub sageli vaid kolmega (rootor, tiguülekanne ja kolb).
Tiguajamites kasutatakse kas alalisvoolu- (millest oli ka eelnevalt juttu) või vahelduvvoolumootoreid. Töökindlaimad on vahelduvvoolumootorid. Alalisvoolumootoritel vajavad harjad aeg-ajalt vahetamist, vahelduvvoolumootoritel harju pole (rootori paneb pöörlema pöördmagnetväli). Reeglina on vahelduvvoolumootorid ka suurema veojõu ja tugevama ehitusega.
Alalisvoolumootorite plussiks on aga võimalus kasutada päikesepatareitoidet, aku salvestab kuni 30-ks avamistsükliks vajamineva energia.

Tiguajamite tugevad küljed.

 • Kindel lukustumine. Tiguülekanne ei võimalda seisatud mootori korral väraval liikuda,
 • Hooldevabadus. Määre paigaldatakse tehases ning seda ei vahetata ajami kogu eluea vältel.
 • Külmakindlus. Madalad temperatuurid ajami sisehõõrdumist oluliselt ei suurenda, mistõttu puudub vajadus ajamit soojendada. Saksa firmade ajamite lubatud madalaim kasutustemperatuur on tavaliselt -35°C (näit. LiftMaster), itaalias toodetud ajamite puhul tavapäraselt -20°C (BFT, Nice jt.).
 • Tolmukindlus. Tolmune keskkond suletud tiguajamite kasutuseale olulist mõju ei avalda (reduktor ja tiguvõll paiknevad suletud tolmukindlas korpuses – näit. BFT, LiftMaster). Kuid toodetakse ka alt või küljelt avatud tiguvõlliga ajameid (Nice, Ditec, Marantec jt.), mille kulumist tolmune keskkond kiirendab,
 • Töökindlus. Äärmiselt lihtsa konstruktsiooni ja liikuvate detailide vähesuse tõttu on rikete võimalus minimiseeritud (kehtib eriti AW-seeria toodete kohta).

Puudused.

 • Piiraja vajadus. Käigupiiraja eesmärk on vältida väravatiiva kiikumist tuule käes ning võimaldada ajamil väravatiivad suletud asendis kindlalt fikseerida. Paljud tootjad kasutavad ka elektrilisi või magnetilisi lõpulüliteid, millel esineb niiskes ja külmas kliimas erinevaid rikkeid (kontaktid oksüdeeruvad, lülitid külmuvad ja purunevad jms.) Usaldusväärsemaks lahenduseks on ajamisiseste mehaaniliste piirajate kasutamine. Kui aga võimalust on, tasub piiraja paigaldada ikkagi väravale: värav seisab kindlalt kinni. Piiraja paigaldamine tuleb kasuks ka hüdrauliliste ja hoobajamite kasutamisel.
 • Sisemised lõtkud. Puudus esineb põhiliselt odaval itaalia päritolu automaatikal - väravad ei fikseeru suletud asendis kindlalt.
 • Ülekoormuse taluvus. Puudus esineb mitmetel itaalia päritolu ajamitel ja tuleneb sellest, et ajami plastkinnitused on konstrueeritud kohaliku turu vajadustest lähtuvalt: itaalia eramutel on reeglina väikese purjepinnaga väravad. Madalatel temperatuuridel muutub plastik veelgi hapramaks, samuti kulub plastik tolmuses keskkonnas kiiremini kui metall.

Mõnede tootjate tiguajamid on varustatud lõpulülitite või ajamisiseste käigupiirikutega, mille puhul ei ole väravale piiraja paigaldamine vajalik (näit. Marantec, LiftMaster SCS 300 jt.). Eelistada tuleks mehaanilise piirajaga ajameid, kuna lõpulülititega ajamitel esineb mitmeid probleeme (lülitid külmuvad ja purunevad, kontaktid oksüdeeruvad jms.)


Hoobajamid

Hoobajamid liigutavad väravatiiba liigendhoova pööramisega. Ajamite töökindlus ei ole keerukamast kontsruktsioonist lähtuvalt nõnda kõrge kui tiguajamite ja ajamid on ülekoormuse suhtes tundlikumad.
Hoobajamite paigaldamine on õigustatud väga paksude väravapostide korral, mil tigu- või hüdrauliliste ajamite paigaldamine eeldaks sügavate sisselõigete tegemist.


 

Milline on töökindel ja vastupidav tiibväravaautomaatika?

Ajameid on väga erineva tehnilise lahenduse, välimuse ja kasutusparameetritega. Siiski on teatavad printsiibid, mis viitavad kõrgele töökindlusele (ja paraku ka kõrgemale hinnale):

 • Ajamite reduktor ja kinnitusdetailid on metallist. Plastikust detailid on metalldetailidest mehaaniliselt nõrgemad ja külmakartlikumad ning kuluvad kiiremini. Viimastel aastatel on paljud tootjad hinnasurvele järele andnud ja hakanud kasutama isegi reduktoris plastdetaile (eriti alalisvooluamootorite puhul kasutatakse nn. auto kojameheajamit :))
 • Ajamite sisemus on väliskeskkonnale suletud. Vastasel juhul seguneb liikuvate detailide vahele tungiv tolm määrdega ning tulemuseks on abrasiivne pasta, mis ajami enneaegselt läbi kulutab.
 • Ajamid on hooldevabad või minimaalse hooldevajadusega. Enne ostmist tasub üllatuste vältimiseks kindlasti küsida, kui palju hooldused maksavad ning milles seisnevad. Võib osutuda, et odava automaatika hooldekulud nullivad juba 2-3 aastaga hinnavahe, mis oleks tulnud kallima, kuid hooldevaba automaatika ostmisel juurde maksta.
 • Vähe liikuvaid detaile. Minimaalselt on ajamis liikuvaid detaile kolm: rootor, tiguülekanne koos tiguvõlliga ja kolb, mis liigutab väravat. Mida vähem detaile, seda väiksem rikkevõimalus.
 • Kiirpurunev(ad) detail(id). Hästi läbi mõeldud ajamitel on oma nõrk lüli, mis puruneb väravale otsasõidul ja väldib sellega suuremaid kahjusid nii sõidukile kui ka ajamile. Sellise lüli vahetus on kiire, lihtne ja suhteliselt odav.
 • Kõrgema klassi ajameid iseloomustab lisaks eelnevale perfektne disain ja laitmatu koostekvaliteet.

Alderman müüb AldWingeri ja V2 vaikseid ja hooldevabasid tiguajameid ning itaalia päritolu hoobajameid.

Soovid lisainfot?
+372 672 6845,
+372 672 6867
+372 50 11 733,
info[@]alderman.ee
Garantii ja hooldus